Sunday, 25 January 2009

Acara Walkathon Maal Hijrah 1430

Anjuran MPM Berakas 'A', Takmir Masjid Lambak dan AJK Sekolah Ugama Jalan Bedil. Majlis juga diseri kan dengan kehadiran tetamu kehormat, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Perhubungan.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...